Hitta oss

 Sväng av E22:an mot Gualöv/Tosteberga. Kör den gamla E22:an och sväng första höger in på Ljungbyvägen mot Tosteberga.
Följ vägen under E22-viadukten och vidare fram tills vägen svänger 90 grader höger. Sväng där av till vänster på Gyetorpsvägen mot Nybo.
Följ grusvägen och ta till höger i fyrvägskorsningen mitt i skogen. Följ sedan den vägen en dryg km tills du kommer till den andra gården på höger sida.

Klicka här för karta! Skriv in nyko lantbruks ab i företagsrutan för att få exakt utsatt plats